Δευτέρα 7 Ιουνίου 2010

απέσβετο...

...

...είπατε τω βασιλεί. χαμαί πέσε δαίδαλος αυλά, ουκέτι Φοίβος έχει καλύβαν, ου μάντιδα δάφνην, ου παγάν λαλέουσαν. απέσβετο και λάλον ύδωρ

Καλό καλοκαίρι ας έχουμε...